Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Burmistrza o trzecim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 16 - Kolonowskie ul. Opolska

Kolonowskie 06.10.2017

 

BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO

ogłasza

TRZECI NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

 

Na sprzedaż działki Nr 16 z karty mapy 1, obrębu Kolonowskie o powierzchni 0,2101 ha, położonej w północnej części miasta przy ul. Opolskiej w Kolonowskiem zapisanej w księdze wieczystej o numerze OP1S/00062550/0. Uzbrojenie działki: możliwość podłączenia do sieci elektrycznej i wodnokanalizacyjnej, gaz sieciowy. Działka położona jest przy drodze utwardzonej z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, tereny rolne bez prawa zabudowy, tereny lasów oraz tereny dróg i ulic publicznych klas zbiorczej. Opisana wyżej nieruchomość jest bez obciążeń. W dniu 9 czerwca 2017 r. odbył się pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym. W dniu 22 września 2017 r. odbył się drugi przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza działki wynosi 24 600  zł + 23% VAT 5 658 zł= 30 258 zł (brutto)

Wadium ustalono w wysokości 4 500 zł (brutto).

Przetarg odbędzie się 10 listopada 2017 r. o godz. 1000 w Urzędzie MiG w Kolonowskiem.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wyżej podane wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie Nr 31 8909 1016 2001 0005 9864 0004 Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem O/Kolonowskie najpóźniej do dnia 3 listopada 2017 roku.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone jego uczestnikom, a osobie, która wygra przetarg zaliczone na poczet ceny nieruchomości lub ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie  Miasta i Gminy w Kolonowskiem, pokój nr 6, tel. 774611120 wewn. 24.

 

 

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2017
  przez: Agnieszka Wrzodak
 • opublikowano:
  06-10-2017 12:22
  przez: Krzysztof Laski
 • zmodyfikowano:
  06-10-2017 12:24
  przez: Krzysztof Laski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 293
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×